_________________________________________________________________________________
VI. FORMY PŁATNOŚCI
_________________________________________________________________________________
VI.1. Zapłaty można dokonać:
- Systemem płatności elektronicznych PAYPAL ( obsługuje także przelewy zagraniczne, karty kredytowe) zgodnie i na zasadach określonych w Regulaminie operatora.
- Przelewem elektronicznym za pośrednictwem operatora Przelewy24.pl zgodnie i na zasadach określonych w Regulaminie operatora.
- Przelewem na konto bankowe FALT tj.:
Falt
ul. Kr. Jadwigi 13/33
76-200 Słupsk
Nest Bank : 43 1870 1045 2078 1055 5878 0001
SWIFT / BIC : NESBPLPW
- W trybie ustaleń indywidualnych z FALT za pośrednictwem e-maila.
VI.2. Zapłaty za Zamówienie Klient dokonuje z góry, nie później niż w ciągu 1 Dnia od daty otrzymania od FALT potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. W potwierdzeniu tym znajdują się wszystkie niezbędne dane do realizacji zapłaty, w tym również Wartość Zamówienia.
VI.3. Zapłata Wartości Oferty Zakupu może być dokonana przed przyjęciem Oferty Zakupu przez FALT do realizacji. W takim wypadku będzie ona traktowana jako zaliczka, do której nie mają zastosowania przepisy prawa o zadatku. W przypadku nieprzyjęcia Oferty Zakupu przez FALT lub przyjęcia do realizacji tylko części Oferty Zakupu, zaliczka zostanie Klientowi zwrócona w całości lub zostanie zwrócona różnica pomiędzy uiszczoną zapłatą a Wartością Zamówienia przyjętego do realizacji.